Pojištění podnikatelů a firem

 

Pojištění BD/SVJ

 • Víte, zda má Vaše Bytové BD/SVJ nastavené správně pojištění domu a odpovědnosti?
  Téměř vždy stávající pojistnou smlouvu klientům vylepšíme nebo zlevníme.

Pojištění profesní odpovědnosti specializovaných profesí

 • Advokátů
 • Architektů, autorizovaných techniků, projektantů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Auditorů, daňových poradců, účetních a dražebníků
 • IT společností
 • Insolvenčních správců
 • Likvidátorů
 • Lékařů, stomatologů a lékárníků

Pojištění stavebních firem

 • Stavebně-montážní pojištění
 • Pojištění strojů a vozidel
 • Pojištění odpovědnosti za újmu, včetně odpovědnosti za škody členů statutárních a dozorčích orgánů

Pojištění dopravců a zasilatelů

 • Odpovědnost za škody z provozní činnosti
 • Flotilová pojištění vozidel
 • Odpovědnosti za škody členů statutárních a dozorčích orgánů

Pojištění obcí, měst a krajů

 • Odpovědnost za škody vzniklé provozem obce a subjektů zřizovaných obcí
 • Odpovědnost zastupitelů
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Pojištění majetku nemovitého a movitého, včetně např. veřejného rozhlasu, kamerových systému, dětských hřišť, okrasných dřevin, apod.

Pojištění hotelů, penzionů a restaurací

 • Pojištění nemovitého a movitého majetku, včetně zásob, pojištění věcí hotelových hostů, apod.
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění odpovědnosti za škody z provozu, včetně odpovědnosti za škody vzniklé onemocněním z potravin
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců způsobených zaměstnavateli

Pojištění výrobních podniků

 • Pojištění poruch strojů a dalšího movitého majetku, včetně zásob
 • Pojištění výrobních, skladových hal a dalších nemovitostí
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění odpovědnosti za škody z provozu, včetně škody členů statutárních a dozorčích orgánů

Pojištění dalších oborů:

Správa nemovitostí
Obchodní a administrativní centra
Školská zařízení
Sportovní kluby
Farmaceutický průmysl
Zemědělství a potravinářství
Energetika
Letecký průmysl
Cestovní kanceláře
Pracovní agentury
Filmové produkce
Pověřenci na ochranu osobních údajů
Pojistné programy pro zaměstnance firem

 

Kontaktujte nás kdykoliv na info@liberafin.cz